• GRAFIK
    godzina fitness godzina         basen 

  poniedziałek

   

       

  wtorek

  9.30

  gimnastyka

     

  środa

  9.30

  trilo-chi

  (joga, taniec, pilates)

  11.45 pływanie (jacuzzi, relax)

  czwartek

  10.00

  kegel 14.00 gimnastyka w wodzie

  piątek

  9.30 zdrowy kręgosłup    

G

R

A

F

I

K

Archiwum

 

 VII Ogólnopolskie Forum Liderów Organizacji Pacjentów

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 11-12 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów oraz uroczysta gala wręczenia Nagród Świętego Kamila.

Organizatorem obchodów byli Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakon Posługujących Chorym- Ojcowie Kamilianie. Podczas tego ważnego wydarzenia podkreślano istotę jedności środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra chorego. Uczestniczyło w nim ponad 170 liderów organizacji i kadry medycznej z całej Polski. Tematem przewodnim tegorocznej debaty była polska onkologia. Spotkanie poprowadzili red. Kamil Durczok ks. dr. Arkadiusz Nowak - Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji i Zdrowotnej. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej uroczystości.

 

 

 

 (Na zdj. od lewej: Marzena Kwiecińska -UroConti, Joanna Szyszkowska - Europejska Fundacja Opieki, Igor Winnicki-Ministerstwo Zdrowia, Anna Sarbak- UroConti)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koalicja ,,Na Rzecz Pomocy Osobom Niesamodzielnym''

 

 

Od 2013 roku Europejska Fundacja Opieki przystąpiła do koalicji ,,Na pomoc Niesamodzielnym'', która zawiązała się z inicjatywy senatora Mieczysława Augustyna. Przedstawiciele Fundacji biorą czynny udział w posiedzeniach grupy roboczej ,,Koalicji'', której celem jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych w oparciu o rekomendację zawartą w Zielonej Księdze ,,Opieka długoterminowa w Polsce''.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej

 

W dniach 10-11 marca 2012 nasza Fundacja wzięła udział w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej zorganizowanych przez  Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podczas targów mięliśmy okazję zwrócić uwagę gości na pozytywne strony angażowania się w prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach szeroko pojętej ekonomii społecznej. Europejska Fundacja  Opieki promowała działania podkreślające znaczenie okazywania szacunku osobom starszymi i ich postrzeganie przez inne grupy wiekowe jak również pomoc seniorom, by godnie żyli.

 

(na zdj. Joanna Szyszkowska, Monika  Pizun i Janka)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czy Polska  jest  gotowa na Rok Seniora 2012?

 

W dniu 28 września  2011 w Warszawie (Hotel Sobieski,sala Wilanów1), odbyła się  konferencja  mająca  na celu zredagowanie  odpowiedzi na  pytanie: Czy Polska  jest  gotowa na  Rok Seniora 2012?

 

 

   Prelegenci od lewej: Zofia Niczke - Prezes  Fundacji Emeryt, Włodzimierz  Paszyński -Wiceprezydent m.st. Warszawy, dr Maria Schicht - Prezes Funduszu Hipotecznego Familia S.A., Andrzej Mroziński-prowadzący spotkanie, redaktor "Menagera", prof.Maria Szyszkowska, filozof i doktor nauk prawnych, Michał Szczerba, poseł na Sejm RP VI kadencji, członek Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

                          Wymiana poglądów na temat sytuacji polskich Seniorów z prof.Marią Szyszkowską.

 

Konkluzja z konferencji jest oczywista - uposażenia większości polskich Seniorów są zbyt niskie, to największy problem rodzący kolejne. Wystąpienia prelegentów dotyczyły zagadnień pozycji Seniorów w społeczeństwie - postrzeganie samych siebie jako wartościowych członków społeczeństwa (niebezpieczne zjawisko kreowania wizerunku starszych osób jako "balastu" dla młodych ludzi odprowadzających składki ZUS, rzekomo na utrzymanie ich emerytur i rent), co oczywiście powinno być normą bo [przecież każdy "pracuje" na własną rentę czy emeryturę; po aspekty zdrowotne - rozsądne dozowanie leków (nienadużywanie=często dajemy ponieść się reklamom) przez osoby starsze, odpowiednia opieka medyczna z podejściem kompleksowym oraz promocja osób starszych. Był też głos na temat sposobu zwiększenia emerytury lub renty w postaci sprzedaży notarialnej własnej nieruchomości na rzecz funduszu hipotecznego i wypłaty środków ze sprzedaży w postaci comiesięcznej pensji. 

Odpowiedź na pytanie tytułowe konferencji zostało zdefiniowane jako negatywne. Jednak optymistyczne przebłyski widać w działaniach przybyłych na konferencję organizacji, dla których, cytując Jana Pawła II "Miarą społeczeństwa jest to, jak jego silniejsi członkowie odnoszą się do najsłabszych"

 Reportaż  Panoramy Lubelskiej: "Jesień życia"

Nasza wypowiedź, dosyć okrojona, ma na celu porównanie Seniorów europejskich z polskimi. Mimo wyjęcia z kontekstu całej wypowiedzi, daliśmy wyraz niezadowalającej sytuacji polskich Seniorów, uważając że ma to sprowokować zmiany w sposobie organizowania opieki nad osobami starszymi, gdzie według nas najlepsza opieka to rodzina i środowisko, w którym Senior czuje się najlepiej.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z WIZYTĄ U MINISTER KOPACZ

Wraz ze Stowarzyszeniem „UroConti” uczestniczyliśmy w „Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia  Osób z NTM, która odbyła się 20 czerwca 2011 w Ministerstwie Zdrowia.  Konferencja podzielona była na dwa panele: pierwszy poświęcony w całości problemom związanym z NTM , drugi zaś modelowi opieki nad niepełnosprawnymi i starszymi osobami w krajach skandynawskich.  Prelegentami konferencji były osobistości z Polski i krajów skandynawskich.  Rzeczowo opisano sytuację - i  jak spodziewaliśmy się - istnieje przepaść  między polskimi a skandynawskimi praktykami . W podsumowaniu konferencji zadeklarowaliśmy chęć przystąpienia do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia Eurocarers – organizacji zrzeszającej  społeczność opiekunów NIEFORMALNYCH . Pozwoli  nam to na bliższe poznanie zasad opieki, jakie stosują kraje skandynawskie. Cieszy nas niezmiernie, iż EUROCARERS, tak jak i nasza Fundacja opowiada się za opieką domową jako najlepszym  rozwiązaniem dla podopiecznego. Inne formy opiekuńczo- społeczne mają stanowić uzupełnienie i  odciążenie opieki domowej.

 

 

uczestnicy konferencji

 

 

 Na zdjeciu od lewej: Monika Pizun - Europejska Fundacja Opieki, Jonna Skand - Fińska Sieć Organizacji Wspierających Opiekunów i ich Rodziny, Finlandia, Teresa Bodzak - Prezes lubelskiego oddziału stowarzyszenia NTM, Malla Heino - Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów, Finlandia, Joanna Szyszkowska - Prezes Europejskiej Fundacji Opieki, Maria Zdeb - Prezes Zarządu Głownego "Uroconti", Jolanta Malec-Kopacz - Europejska Fundacja Opieki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        "GPS-asystent"

 

Wspieramy innowacyjne pomysły także młodych utalentowanych ludzi. Ich pomysły zbliżają osoby starsze z młodym pokoleniem. Twórcy z O3D Systems, opracowali dla nas nowatorski system "GPS-asystent" dla osób mobilnych z problemami pamięci (choroby: demencja, Alzhimer), który pomaga odnaleźć osoby w szybki i skuteczny sposób. Obecnie jesteśmy w fazie testowania systemu z bardzo dobrymi efektami. Zamierzamy upowszechnić i udostępnić na szerszą skalę "GPS-asystent" jako narzędzie do opieki nad osobami z chorobą demencji lub Alzhimer. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2009-2011 PROJEKT "JEDEN ŚWIAT – WIELE JĘZYKÓW "– współpraca z o3d systems

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, tzn. łączy najnowsze osiągnięcia technologiczne z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy tłumacza,oraz umożliwia pracę i kontakty osobom nie znającym obcych języków. Docelową wizją projektu jest stworzenie aplikacji w telefonie komórkowym, która umożliwi doskonalą komunikację w każdym języku świata dla młodych i starszych ze wszystkich zakątków świata. Wierzymy, że może to stanowić element ulepszonej komunikacji, a także będzie elementem e-asystenta, którego pragniemy stworzyć jako doskonałe narzędzie pomocne w opiece nad Seniorami. To odległa bo kosztowna wizja  asystenta Opiekunów, która może jednak być nieoceniona. Pasjonatów w tym kierunku, zapraszamy do wsparcia projektu i współpracy.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurs języka niemieckiego wraz z materiałami. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2009 r.) zorganizowaliśmy nieodpłatny kurs języka niemieckiego dla osób 50+, intensywny program pod kątem wolontariatu zagranicznego. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.30, prowadzone przez mgr germanistów -Moniki Pizun i Jacka Kowalskiego.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MIEJSKIE WĘDRÓWKI - NORDIC WALKING

 czyli marsz z kijkami to zdrowie i relaks w najlepszym wydaniu
                .... ruszajcie z nami!!!!

 

O NORDIC WALKING W OBRAZKACH - kliknij tutaj

 

 

 Plusy takich wędrówek:

 • rozwija się siła w wytrzymałości ramion
 • spala się więcej kalorii niż przy chodzeniu czy bieganiu 
 • maszerując angażujemy ponad 90% mięśni całego ciała
 • następuje rozluźnienie napięcia w okolicach karku i ramion – trening oszczędza kolana i stawy
 • możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego, bez względu na wiek, kondycję fizyczną czy tuszę ( od sportowca wyczynowego aż po osobę będącą w czasie rehabilitacji)

Od Wiosny przez Lato, przez ciepłą Jesień wychodzimy z propozycją : 

 • udostępnienie sprzętu-kijków dopasowanych do wzrostu 
 • wspólne wędrówki po zielonych terenach Lublina 2 razy w tygodniu

 

 Zapraszamy do siedziby Fundacji przy ul. Leszczyńskiego 23. 101/102 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

         
Prosimy przybyć w wygodnym ubraniu i obuwiu.  Udostepniamy kijki do marszu oraz udzielamy instrukcji w jaki sposób poruszać się - to łatwe!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  KINO - TEATR - FILHARMONIA - KONCERTY - WYCIECZKI

Wycieczki nad Zalew Zemborzycki organizowane w sprzyjającej aurze, w okresie wakacyjnym. Intensywne marsze z kijkami i zorganizowane wyjścia do kina z okazji Dnia Kobiet, Walentynek, Karnawału, Dnia Seniora, Dnia Dziecka. Bilety dofinansowane przez Europejską Fundację Opieki. Filmy, które mieliśmy okazję obejrzeć do tej pory z naszymi podopiecznymi to ,,Artysta'', ,,Róża'', ,,Kot w butach'', ,,W ciemności''.

 

 

 

Jeśli dopisują nam finanse, organizujemy różne formy duchowego "doładowania".  Ostatnio liczna grupą obejrzeliśmy film  Agnieszki Holland   "W ciemności" - Polski Kandydat do Oskara - Trzymamy kciuki!!!

 

 

                          (zródło: Świat Kina)                         

Ostatnia nasza udana wycieczka to zwiedzanie Roztocza. Bogaty program, wspaniały przewodnik, pogoda kapryśna i miłe wspomnienia:)

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...