Europejska Fundacja Opieki

Nasza misja

To wspieranie Seniorów i osób niepełnosprawnych w całej UE w codziennym życiu, a szczególnie podniesienie statusu Starszych Osób w Polsce poprzez współdziałania międzynarodowych i lokalnych organizacji oraz partnerów dostrzegających w tym potrzebę. Chcemy propagować wolontariat i opiekę formalną, jako sposób na pomoc innym i samym sobie, bo przecież i my staniemy się kiedyś sędziwymi ludźmi potrzebującymi wsparcia od silniejszych. W Polsce działamy na rzecz rodzimych Seniorów, czerpiąc ze skandynawskich i zachodnich praktyk w dziedzinie opieki, wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz aktywizacji. Naszą główną ideą jest pomagać Seniorom w ich codziennym życiu.

Kim jesteśmy

Fundacja EFO została stworzona, jako samofinansująca się jednostka, mająca na celu organizację i realizację opieki nad ludźmi potrzebującymi specjalistycznej pomocy na terenie UE oraz aktywizowanie polskich Seniorów. Pomysł powstania Fundacji zrodził się z potrzeby pomagania innym. Fundatorzy wiele lat działali w innych organizacjach i doświadczenie zdobyte tam, zaowocowało ukierunkowaniem swojej działalności pod szyldem Europejskiej Fundacji Opieki dla dobra Seniorów. Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w pomaganiu Seniorom i osobom niepełnosprawnym w Niemczech i w Polsce. Kierujemy się jednostkowym podejściem do podopiecznego, otoczeniem go fachową ale też serdeczną opieką. Z doświadczenia wiemy, iż taka opieka daje najwięcej satysfakcji podopiecznemu, jego rodzinie oraz Opiekunom.

Opieka nad chorym i niepełnosprawnym

Zapewniamy opiekę dzienną realizowaną przez wyszkolony i doświadczony personel. Rekomendowane przez nas opiekunki to doświadczone osoby, z którymi współpracujemy dłuższy czas.

Cennik

Koszt opieki domowej nad Osobą Starszą jest uzależniony od zakresu usług świadczonych podczas wizyt. Każdą ofertę wyceniamy indywidualnie według ustalonych usług.

888 660 606

Zapraszamy do kontaktu aby ustalić przybliżony koszt usług opiekuńczych.

Zarząd Fundacji

Skarbnik